Journal of Economic Theory (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjan. 2019feb. 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0022-0531
OmfattningInternationell