Journal of Enterprise Transformation (Tidskrift)

Kettunen, P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2010dec 2010
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1948-8289