Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Review of article manuscript: "Morphological inflectional rules for Karelian Proper verbs"
Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1736-8987
OmfattningInternationell