Journal of Horticulture and Forestry (Tidskrift)

Yli-Halla, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Journal of Horticulture and Forestry (reviewer)
Periodjun 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2006-9782
OmfattningInternationell