Journal of Information Policy (Tidskrift)

Ruckenstein, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2020 → …
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell