Journal of institutional economics. (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Period19 okt. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1744-1374
OmfattningInternationell