Journal of International Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodokt. 2019jan. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1321-6597
OmfattningInternationell