Journal of International Communication (Tidskrift)

Kivikuru, U. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodokt 2019jan 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1321-6597
OmfattningInternationell