Journal of International Relations and Development (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee statement for Journal of International Relations and Development
Periodfeb. 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1408-6980
OmfattningInternationell