Journal of Language Modelling (Tidskrift)

Yli-Jyrä, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Period2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2299-856X