Journal of Latin American and Caribbean Anthropology (Tidskrift)

Virtanen, P. K. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1935-4932
OmfattningInternationell