Journal of Phonetics (Tidskrift)

Vainio, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of a manuscript sent to the Journal
Periodmaj 2016 - nov 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0095-4470