Journal of Social and Political Psychology (Tidskrift)

Asteria Brylka (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

reviewer for Journal of Social and Political Psychology

Peer reviewer for Journal of Social and Political Psychology
Periodmaj 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2195-3325