Journal of Universal Computer Science (Tidskrift)

Raatikainen, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewer for Journal of Universal Computer Science: Special Issue on Knowledge-based Configuration
Period2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0948-695X