Journal of Women, Politics & Policy (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Journal of Women, Politics & Policy
Periodjan 2016 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1554-477X
OmfattningInternationell