Justin Box: Insulin dysregulation in Finnhorses

Karikoski, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2017 → …
Examinand
OmfattningInternationell