Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutus (15 op)

Juvonen, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -ammatillinen täydennyskoulutus (15 op) järjestetään vuosittain yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaineen kanssa. Sen kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla toimivat, kelpoisuuden omaavat sosiaalityöntekijät. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana sosiaalityön opiskelijan ohjaaminen.
Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistamista

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta, tuetaan uusien ammattikäytäntöjen ja työskentelymallien kehittämistä sekä perehdytään sosiaalityön uusimpaan tutkimukseen ja tiedontuotantoon. Sisältönä on sosiaalityön asiantuntijuus, oppimista edistävä ohjaus sekä käytännön opetuksen nivoutuminen osaksi sosiaalityöntekijän työtä ja kehittämistä.
Period3 sep 201116 dec 2011