K. Sivonen as custos and member of evaluation committee for the Ph D thesis by Shreya Saha

Sivonen, K. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Period20 nov 2020
ExaminandShreya Saha
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell