Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Freemartinism hos nöt
Period20112012
ExaminandJohanna Teresa Borg
Examination vidHelsingin yliopisto