Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Verihiutalerikastettu plasma hevosten jännevammojen hoidossa
Periodaug 2015dec 2015
ExaminandLotta Alanne
Examination vidHelsingin yliopisto