Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2016maj 2017
ExaminandJasmine Marjoniemi
Examination vidAvdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper