Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2016sep 2016
ExaminandSini Merikallio
Examination vidAvdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper