Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmar 2016okt 2016
ExaminandIda-Maria Putila
Examination vid Helsingfors universitet