Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Lethal white -syndrooma
Periodjan 2014dec 2015
ExaminandRiikka Hakala
Examination vidHelsingin yliopisto