Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2015jan 2016
ExaminandRiikka Hakala
Examination vidAvdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper