Kansakunnanrakentaminen ja maailmankielteisyyden poliittisuus - J. L. Runebergin pietismin vastustus ja sen teologiset, filosofiset ja poliittiset syyt

Jalovaara, V. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period13 okt 2019
Examinand
Examination vidTurun yliopisto
OmfattningInternationell