Kasvatusfilosofian perusteet (PK1) -opintojakso

Renko, T. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Opettajana Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksella kasvatustieteiden perusopintojen opintojakso PK1. Kasvatusfilosofian perusteet, syyslukukaudella lukuvuosina ( 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05.
Period20012004