Kati Solansuu, pro gradu: Stability of peptide drug in powder form and in tablet formulations

Peltonen, L. J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand