Katri Seppänen: Service utilisation in Finnish primary health care and the association with organisational alterations HY .

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period11 juni 2020