Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista

Aksela, M. K. (Handledare), Pernaa, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand