Kemian Opetuksen Päivät III

Tamm, M. (Närvarande)

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Beskrivning

Osallistuin päivien ohjelmaan. https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/opettajankoulutus/kop2008/ "Valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät 2008 järjestettiin 8.-9.5.2008 Jyväskylässä ja järjestelyistä vastasi Jyväskylän yliopiston kemian laitos. Tapahtumapaikkana oli Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampusalue. Päivien kantavina teemoina olivat uudet oppimisympäristöt kemian opetuksessa ja ongelmaperustainen oppiminen. Luentojen ja laboratoriotutustumisten ohella päivien antia olivat posteri- ja oppimateriaalinäyttely sekä uusien ja vanhojen tuttujen tapaamiset. Kemian opetuksen päivät ovat eri oppilaitoksissa toimivien kemian opettajien ja kemian opetuksesta kiinnostuneiden vuorovaikutus-, oppimis- ja täydennyskoulutustapahtuma. Kemian opetuksen päivillä oli mukana noin 180 osallistujaa. Kolmansien Kemian opetuksen päivien yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän kaupungin opetustoimi, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Opetushallitus, MAOL ry, MAOL Keski-Suomi ry, Suomen Kemian Seura, Kemianteollisuus ry, TAT, Helsingin yliopiston Kemian opetuksen keskus ja Tiedeopetusyhdistys ry."
Period8 maj 20089 maj 2008
Typ av evenemang!!Other
PlatsJyväskylä, Finland