Kemian opetuksen tila vuonna 2018: Kartoitus kemian opettajien käsityksistä

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)