Kestävyyden eettiset ulottuvuudet -hanke

Nurmi, S. E. (!!Consultant), Pihkala, P. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Periodjan 2016jun 2016
Arbete förSITRA, Finland
OmfattningNationell