Kirjallinen lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp)

Anna Elomäki (!!Advisor), Hanna Ylöstalo (!!Advisor), Minna Zechner (!!Advisor), Hanna-Kaisa Hoppania (!!Advisor), Liina Sointu (!!Advisor)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period5 apr 2017
Arbete förEduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, Finland
OmfattningNationell