Kirkon ulkoasian neuvosto (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Kirkko ja juutalaisuus-työryhmä 2014-2016
Period20142016
VidKirkon ulkoasian neuvosto, Finland