Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management

Kuikka, S. (Handledare), Rahikainen, M. K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20112016
Examinand