Kokemuksia lääkeneuvonnasta sairaalassa - Haastattelututkimus sisätautien vuodeosastolta kotiutuneille potilaile

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjuli 2023
Examination vid
  • University of Eastern Finland (UEF)