Komission tiedonanto sekä ehdotukset vuosia 2021–2027 koskevaksi Euroopan unionin rahoituskehykseksi (E 29/2018 vp)

Leino-Sandberg, P. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period12 jun 2018
Arbete förEduskunta, Finland