Kort- och långsiktiga resultat av koloncanceroperationer vid HUCS 2010-14

Böckelman, C. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Periodjul 2017 → …
    ExaminandTheodora Nyberg
    Examination vid Helsingfors universitet