Koulusurmat - Globaali media-ajan ilmiö?

Hakala, S. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Kansainvälisen kirjan koulusurmista toimittaneet sosiologian professori Glenn Muschert (Miami University, USA) ja viestinnän dosentti Johanna Sumiala (Helsingin tutkijakollegium). Kirjan muut suomalaiset kirjoittajat, mm. viestinnän yliopistonlehtori Salli Hakala (Helsingin yliopisto), tutkimusjohtaja Pentti Raittila (COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto), tutkija (psykologia) Klas Backholm (Åbo Akademi).

Tilaisuudessa julkaistaan kansainvälinen antologia School Shootings Mediatized Violence in a Global Age (Emerald).
Tässä poikkitieteellisessä teoksessa koulusurmia tarkastellaan globaalina media-ajan ilmiönä. Kirja tarkastelee koulusurmia useista eri kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Artikkelien teemoja ovat muun muassa journalismin ja väkivallan suhde, uhrin ja todistajan roolit mediassa sekä nuoret ja väkivallan visuaaliset kuvastot. Teoksen kansainvälinen kirjoittajajoukko edustaa eri tieteenaloja, muun muassa sosiologiaa, mediatutkimusta ja psykologiaa. Video julkistamistilaisuudesta: http://www.youtube.com/watch?v=OtzvKhbMFaA&list=PL3C9A924422E16128&ind
School Shootings – Global phenomenon of the media age?

Time: 14-16, Jan 8, 2013
Venue: Think Corner (Tiedekulma),
Aleksanterinkatu 7, Helsinki

The event will launch an international anthology, School Shootings: Mediatized Violence in a Global Age (Emerald). In this cross-disciplinary book school shootings are explored and analysed as a global phenomenon of the media era from a variety of cultural and social perspectives. The articles cover themes such as the relationship of journalism and violence, the roles of the victims and witnesses in the media, and the young and the visual imagery of violence. The international collective of writers represent different disciplines, including media research, psychology and sociology.


Editors of the anthology, Professor of sociology Glenn Muschert (Miami
University, USA) and adjunct professor of communication Johanna Sumiala (Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki).
Other Finnish writers, for example University Lecturer of communication Salli Hakala (University of Helsinki), researcher Jari Väliverronen (Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication COMET, University of Tampere) and researcher (psychology) Klas Backholm (Åbo Akademi).

http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/uutisarkisto/uutiset/uutiset_2012/02_01_2013_koulusurmat.html

http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/1-2013/9-10-29-28.html
Period8 jan 2013
VidHelsingin yliopisto/Tiedekulma, Finland