Lääketieteen syventävän opinnäytetyön ohjaus: Erra Elina - Clinical picture of dengue fever in Finnish travellers

Kantele, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Clinical picture of dengue fever in Finnish travellers
Period2010
ExaminandErra Elina
Examination vidUniversity of Helsinki