Lönnberg L. Iohexol for intestinal permeability in rats

Spillmann, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2006
ExaminandLaura Lönnberg
Examination vidUniversity of Helsinki