Lab Work Supervision - Lab Technician

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period18 aug 2011 - 30 okt 2011
ExaminandIira Mustonen
Examination vidHelsinki