Lab Work Supervision - Lab Technician

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period4 okt 2012 - 11 jan 2013
ExaminandSeema Kanber
Examination vidHelsinki