Lannehalvaussyndrooma

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Lisensiaatin tutkielma

Title of thesis: Lannehalvaussyndrooma
Period2009
ExaminandHannu Kirstinä
Examination vid
  • Helsingin yliopisto