LATERAL LUXATION OF THE SUPERFICIAL DIGITAL FLEXOR MUSCLE TENDON IN SHETLAND SHEEPDOGS

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Perioddec 2016 → …
Examinand
Examination vidAvdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin