LATERAL LUXATION OF THE SUPERFICIAL DIGITAL FLEXOR MUSCLE TENDON IN SHETLAND SHEEPDOGS

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Perioddec. 2016 → …
ExaminandSointu Jalkanen
Examination vid