Lausunto FIMEAlle

Lemström, K. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

FIMEAn pyytämä lausunto esityksestä elinsiirto- ja -luovutustoiminnan järjestämisestä Suomessa
Periodokt 2013nov 2013