Lausunto valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön VM056:00/2014, joka koskee joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan erityislainsäädännön tarpeen arviointia

Tepora, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Ministeriön lausuntopyyntö
Period20 aug 2014