Learning Embeddings from Probabilistic Triplet Comparisons

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 jan. 201831 juli 2018
ExaminandStefan Mojsilovic
OmfattningRegional