Lecture: Feminists classics, in the lecture series Classics of political theory

Penttinen, E. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period26 nov 2020
VidTurun yliopisto / Poliittisen historian laitos, Finland
OmfattningLokal