Lecture in Open University

Jauhiainen, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Topic: 'Rainforests - cradel of life'

Invited lecturer
Period8 mar 2006
VidOpen University -Hamina, Finland